När något händer

Vid fel i eller utanför din lägenhet ska du alltid ta kontakt med en styrelsemedlem i första hand. Skicka gärna ett mail till fel@fargarloftet.se.

För akuta problem så som akut vattenläcka är du själv ansvarig att kontakta föreningens avtalade jourleverantörer eller annan jourinstans. Tänk på att du själv som lägenhetsinnehavare ansvarar för att stoppa alla eventuella akuta händelser i din lägenhet. Se längre ner på sidan hur du stänger av vattnet för hela fastigheten om en nödsituation uppstår.

Om det akuta läget är inne i din lägenhet kommer du själv att stå för kostnaden. Du kan med fördel anlita föreningens tekniska förvaltare som känner till fastigheten och dess lägenheter.

  • Vid brand ring 112
  • Felanmälan (ej akut) till BA fastighetsservice AB, vardagar 08.00-09.30 samt måndag 19.00-19.30
    ring 08-97 53 87 eller mail bafastighetsservice@telia.com 
  • Akuta insatser (ex, vattenläcka) ring 08-657 77 22
  • Hissar, Schindler vid nödlarm och någon sitter fast i hissen, ring 020-31 33 33 (numret finns också inne i hissen)
  • Övriga felanmälningar som inte är av akut karaktär var vänlig skicka ett mail till fel@fargarloftet.se

På anslagstavla i respektive port finns anslag med dessa nummer.

Stänga av vattnet

Gå till garaget, till höger om nedfartenbild.

Här skall du vrida på kranarna 3 stycken. Välj alla tre uppifrån och ner och vrid av dem.

Detta stänger allt vatten i fastigheten, både varmvatten, kallvatten och fjärrvärmevatten.

Det sitter kranar både till vänster och höger, men det räcker att vrida av samtliga tre kranar på en av sidorna.
(anledning till dubbla är att kunna stänga av för att byta mätaren)