Vanliga frågor

Här har vi gjort ett försök att beskriva vanliga frågor och svar i vår bostadsrättsförening.

Lås och nycklar
Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för nycklar till din lägenhet. När du köpte din lägenhet borde du ha mottagit tre nycklar som passar till din ytterdörr och till brevfacket.
Dessutom bör du ha fått en nyckel till tvättstugecylindern som finns placerad i källarplan till trapphus Barnängs tvärgränd.
Saknar du nycklar eller behöva komplettera dessa så anlitar du Lås Snabben på Katarina Bangata 51. Där finns förteckningar över hur många nycklar som är utställda till ditt lås. Du kan inte kopiera nycklar på annat ställe eftersom vi har skyddade nyckelämnen.

”Pluppar” Behöver du pluppar som ger tillträde till grinden, garaget, förrådsutrymmen, cykelrum och portar så skickar du ett mail via denna länk.

Ditt ansvar som lägenhetsinnehavare
Du ansvarar för reparation och underhåll av alla väggar, golv, tak, insida av ytterdörr och insida av fönster.
Du ansvarar också för el och vatten i din lägenhet och för underhåll och reparationer av dessa.

Föreningen ansvarar för resterande delar av fastigheten och dess underhåll.
Du kan också läsa föreningens stadgar som beskriver detta i detalj. Stadgar hittar du här: BRF stadgar

Badrum

Dålig ventilation, kan bero på att en tidigare ägare satt in ett filter i ventilationstrumman i taket. Undersök den och gör rent så att det finns möjlighet för luften att cirkulera.

Dålig värme i duschen

Blandare kan med tiden ha problem att släppa igenom varmt vatten. Det märks på att det gradvis försämras och till slut är blandarens värmereglage ställt på max värme och ändå upplevs duschvattnet som ljummet-kallt.

Byte av blandare bekostas av lägenhetsinnehavaren. Du kan vända dig till vår tekniska förvaltare för att få hjälp med inköp och installation (ROT avdrag).

Kök

Damm mellan glasen på ugnsluckan. Det går inte att dela luckan och komma åt och rengöra. Du måste anlita fackman för att komma åt detta.

Soprummet

Du får inte slänga elavfall i vårt soprum. DVS allt som har en elkontakt måste du själv köra iväg till en återvinningcentral. Här hittar du närmsta återvinning
Glas, papp, tidningspapper, metall och plast får slängas i anvisade behållare. Är det fullt får du vänta tills det är tömt innan du fyller på.

Silverfiskar

Det har förekommit silverfiskar i badrum och kök vid ett fåtal tillfällen i ett par lägenheter. Detta är inte att betrakta som skadedjur och ingår inte i vårt avtal med Anticimex. Alltså inget som föreningen gör något åt.

Markiser

I vår förening är det tillåtet att sätta upp markiser av en speciell sort. Du tar själv kontakt med Persiennkompaniet och beställer. Det rör sig om fallarmsmarkiser med kassett, tillverkade av Nordic Light, se http://www.nordic-light.com/MARKISER/Fonstermarkis/Fonstermarkiser-DA-20-30/. Alltså en fönstermarkis med rak kapptyp.

Markisväv från Sandatex, se http://www.sandatex.se/produkt/97/.

Ett tillval är motordrivning från Somfy, se http://www.somfy.se/home/discover/our_products/patio_awning.html.