Trivsel

Dessa riktlinjer är sammansatta för att underlätta för alla oss som bor i föreningen. Syftet är att det ska förenkla och skapa trivsel och gemenskap. Styrelsen är ansvarig för riktlinjerna.

Övergripande riktlinjer
Vi tar hand om gemensamma utrymmen genom att använda sunt förnuft och håla ordning.
Vi visar hänsyn och bryr oss om vårt hus.
Vi plockar undan skräp och håller snyggt.
Vi är aktsamma om de gemensamma utrymmena och försöker hushålla ekonomiskt.
Vid er till att hålla snyggt i våra förråd och gemensamma utrymmen.
Vi bidrar tillsammans och gemensamt ett par gånger om året då vi har gemensamma städdagar.

Tvättstugan
Rengör och sköt om enligt instruktion i tvättstugan. Bokas med nyckel i källarplan i porten vid  Barnängs Tvärgränd 5
Användning kräver att ”bokning” är markerad.
Ej påbörjad tvättning kan bokas av annan efter 30 minuter.

Säkerhet (inbrott, stöld och skadegörelse)
Se till att portar och grindar går igen efter er när ni passerat ut eller in.
Ställ aldrig upp grindar eller portar med en sten eller annnat emellan, inte ens om ni har fest.
Se till att garageporten går igen innan ni kör därifrån.
Upptäcker du klotter på vår fastighet anmäl det genast till styrelsen.
Tappar du nyckelbrickor anmäl detta till styrelsen för att spärra ”pluppen”

Garaget
Det finns 8 bilplatser och 3 MC platser i garaget. Anmäl dig till kölistan för plats. Platserna är personliga. En fjärrkontroll till garageporten kostar 800 kr.
Du får inte förvara något annat (än bilen/MCn) på din plats.

Innegårdenorangehund
Alla saker som finns på innegården får nyttjas av samtliga medlemmar.
Inga ungdoms- eller vuxencyklar får parkeras på innegården.
Fest och grillning ska inte förekomma efter kl. 22.00. Grillen skall inte vara placeras på trädäcket.
Om du planerar fest/tillställning på gården är det bra om du meddelar övriga boende genom ett trevligt anslag på anslagstavlor. Du kan dock inte förbjuda barn eller andra att vistas på gården samtidigt.
Tar gasen slut är du ansvarig att fylla på ny gas och lämna kvitto till kassör för ersättning.
Trädgårdsgruppen ser till att det finns fina blommor i krukor.
Rökning är inte tillåten på innegården och inte direkt utanför portar. om Du har fest och gäster som går ut och röker, se till att samla upp fimpar i någon behållare som du sedan städar undan.

I övrigt råder allmänt sunt förnuft och att gemensamt hålla en trevlig miljö.

Sophantering
Sophanteringen är en kostnad för oss alla. Se till att sortera soporna enligt anvisningarna. Vi debiteras extra för sopor på golvet eller annan felsortering.
Elsopor, dvs allt som har en elkontakt får inte slängas i soprummet.
När en behållare är full, då är den full! Spara dina sopor till soprummet är tömt eller kör iväg dina grovsopor till Stockholms stads återvinningsstationer. Här hittar du var de finns.

Hänsyn
Det ska vara tyst i våra gemensamma utrymmen kl. 22.00.
Planerar du fest (vilket är trevligt) planera också att informera dina grannar genom att sätta upp ett anslag om detta.
och tänk på att sänka volymen efter kl 01.00 på helger och 22.00 på vardagar. Detta gäller även balkongerna och tänk på att hålla fönster stängda för att minimera störning.

Städhjälp
Anlitar du någon för att sköta städning, kom ihåg att informera och visa hur soprummet fungerar.

Balkonger
Säkerställ att balkonglådor etc inte kan ramla/blåsa ner och skada personer på gården. Du ansvarar för eventuella skador från fallande föremål från din balkong (inkluderar istappar och snö). Du får inte montera markiser eller annan fast monterad anordning i fasaden på fastigheten.