Fastighet

Markiser och inglasade balkonger

Ett antal medlemmar har uttryckt önskemål om att köpa in markiser och att glasa in balkongen. Styrelsen har därför undersökt möjligheter till detta. För att montera fällbara markiser behövs inget bygglov och därför tänker vi godkänna markis av en bestämd färg och modell. Vi anser inte att det behöver finnas något enhetligt beslut att t.ex. alla fönster mot Barnängs Tvärgränd… Read more →

Vårstädning och fönsterputsning

Vårstädning Den 27 april kl. 14.30 är det städdag Vi hjälps åt att iordningställa gården genom att sopa, ställa ut trädgårdsmöbler och plantera blommor. Det är ett bra tillfälle att lära känna dina grannar. Ingen föranmälan krävs. Efter några timmar bjuder föreningen på enklare förtäring. Fönsterputsning Vill du få fönster putsade så anmäler du det till Annika Bagge senast den… Read more →

Årsstämma

Den 11 maj är det årsstämma, anteckna datum redan nu. Du kommer att få en kallelse tillsammans med årsredovisning ca 2 veckor före. Vi håller stämman i garaget och det är praktiskt att du tar med en egen stol. Motioner skall vara skriftligt inlämnade till styrelsen senast den 14 april. Hoppas du kommer! Hälsningar Styrelsen

Installation av värmekablar

För att vi bättre ska klara snörika vintrar tog styrelsen i höstas beslut om att installera värmekablar i stuprören som varje vinter blir fyllda med is och därmed släpper från sina fästen. Föreningen har tidigare drabbats av fallande snö/is som skadat en fotgängare. Detta vill vi naturligtvis undvika. Under vintern har installation skett och vi är alltså väl rustade för… Read more →

Klotter

Vi har uppmärksammat att det är klotter på garageport och vägg, klottersanering är kontaktad.

Vi har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring

Styrelsen i Färgarloftet har utökat föreningens försäkringsskydd och inkluderat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du hittar villkoren på medlemssidorna, där kan du ladda ner villkoren och kontrollera med ditt eget försäkringsbolag om du därmed kan ta bort ditt bostadsrättstillägg som finns till din hemförsäkring. Hälsningar från styrelsen.