Markiser och inglasade balkonger

Ett antal medlemmar har uttryckt önskemål om att köpa in markiser och att glasa in balkongen. Styrelsen har därför undersökt möjligheter till detta. För att montera fällbara markiser behövs inget bygglov och därför tänker vi godkänna markis av en bestämd färg och modell. Vi anser inte att det behöver finnas något enhetligt beslut att t.ex. alla fönster mot Barnängs Tvärgränd skall ha markis. Just nu samlar vi in intresse för att kunna förhandla ett bra pris. Därefter kommer de som är intresserade att kunna beställa dessa inklusive montering. Givetvis betalar respektive lägenhet för sina markiser och för framtida underhåll av sina markiser. Inglasning av balkong kräver bygglov och vi kommer att agera på samma sätt som ovan i denna fråga. Listorna där du anmäler intresse plockas ner fredagen den 27 juni 2014.

Article written by