Installation av värmekablar

För att vi bättre ska klara snörika vintrar tog styrelsen i höstas beslut om att installera värmekablar i stuprören som varje vinter blir fyllda med is och därmed släpper från sina fästen.
Föreningen har tidigare drabbats av fallande snö/is som skadat en fotgängare. Detta vill vi naturligtvis undvika. Under vintern har installation skett och vi är alltså väl rustade för kommande vintrar.

Article written by