Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Gym på Vintertullstorget

Gym på Vintertullstorget

Vi har fått underrättelse om bygglov på fastigheten Hamnvakten 10 på Södermalm. Den tidigare ICA butiken vid Vintertullstorget kommer att byggas om till gym (Fitness24seven).