Vi har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring

Styrelsen i Färgarloftet har utökat föreningens försäkringsskydd och inkluderat en kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Du hittar villkoren på medlemssidorna, där kan du ladda ner villkoren och kontrollera med ditt eget försäkringsbolag om du därmed kan ta bort ditt bostadsrättstillägg som finns till din hemförsäkring.

Hälsningar från styrelsen.

Article written by