Klotter

Vi har uppmärksammat att det är klotter på garageport och vägg, klottersanering är kontaktad.

Article written by