Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Gym på Vintertullstorget

Gym på Vintertullstorget

Vi har fått underrättelse om bygglov på fastigheten Hamnvakten 10 på Södermalm. Den tidigare ICA butiken vid Vintertullstorget kommer att byggas om till gym (Fitness24seven).

Klotter

Vi har uppmärksammat att det är klotter på garageport och vägg, klottersanering är kontaktad.

Vi har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring

Styrelsen i Färgarloftet har utökat föreningens försäkringsskydd och inkluderat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du hittar villkoren på medlemssidorna, där kan du ladda ner villkoren och kontrollera med ditt eget försäkringsbolag om du därmed kan ta bort ditt bostadsrättstillägg som finns till din hemförsäkring. Hälsningar från styrelsen.